Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona prywatności nie jest naszym priorytetem, jest naszym standardem. Jesteśmy odpowiedzialni i traktujemy Twoje dane osobowe tak, jakby były naszymi własnymi.

W tym tekście podsumowujemy, w jaki sposób postępujemy w Pulse z danymi osobowymi. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania swoich danych tutaj, skontaktuj się z kontaktami wymienionymi poniżej, a z przyjemnością wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.

Adres:

CreativeDock s.r.o. z siedzibą przy Zubatého 295/5,
150 00 Praha 5 – Smíchov
Czechy

Telefon:

+48 696 913 312

E-mail:

kontakt@thepulse.pl

Kto jest zarządcą Twoich danych osobowych i co to oznacza?

Kiedy odwiedzasz www.thepulse.pl, decydujesz się wynegocjować ubezpieczenie Pulse i kiedy korzystasz z naszej aplikacji mobilnej Pulse, stroną przetwarzającą twoje dane osobowe jesteśmy my, CreativeDock, s.r.o., NIP: 289 884 42, z siedzibą przy Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zarejestrowani w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (zwani dalej "Pulsy" lub "my"), działamy jako zarządca Twoich danych osobowych. Twoim osobistym zarządcą danych jest ktoś, kto po prostu określa, w jakim celu i w jaki sposób są twoje dane osobowe przetwarzane.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je pozyskujemy?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, gdy rejestrujesz się na stronie

Gdy okazujesz zainteresowanie ubezpieczeniem Pulse
Jeśli jesteś zainteresowany tym, co może zrobić nasze ubezpieczenie Pulse, możesz przekazać nam swoje imię i nazwisko, kontaktowy adres e-mail oraz, jeśli sobie tego życzysz, twój numer telefonu, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej.

Wypełniając formularz ubezpieczeniowy Pulse na naszej stronie internetowej
Jeśli jesteś zainteresowany ofertą ubezpieczenia Pulse na naszej stronie internetowej za pośrednictwem naszego formularza, będziemy rejestrować wszystkie informacje, które nam przekazujesz. Chodzi o to, abyśmy mogli doradzić ci w sprawie założenia ubezpieczenia i przygotować dla ciebie projekt umowy o ubezpieczeniu Pulse. Informacje, które musimy pozyskać, obejmują szeroki zakres informacji od identyfikacji i danych kontaktowych do danych zwykle potrzebnych firmie ubezpieczeniowej do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Podane informacje będą obejmować twoje
 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zameldowania);
 • dane kontaktowe (adres zamieszkania, telefon, e-mail);
 • informacje o sytuacji finansowej (źródło dochodu, wielkość dochodów, zobowiązań i historia kredytowa);
 • informacje dotyczące płatności (numer konta);
 • informacje profilowe (zatrudnienie, informacja o tym czy masz kredyt hipoteczny lub czy masz rodzinę);
 • dane dotyczące transakcji (w szczególności dane dotyczące płatności składek ubezpieczeniowych, numery rachunków bankowych);
 • informacje o twoim zdrowiu.


Kiedy komunikujesz się z nami
Otrzymujemy również Twoje dane osobowe, gdy komunikujesz się z nami - za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, czatu, klasycznej poczty lub sieci społecznościowych. W takich przypadkach otrzymamy przede wszystkim Twoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika i dane kontaktowe, a także szczegółowe informacje dotyczące twoich wymogów ubezpieczeniowych.

Gdy korzystasz z naszej mobilnej aplikacji Pulse
Jeśli korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, otrzymujemy informacje o twoich zajęciach fizycznych, w szczególności o rodzaju aktywności i czasie jej trwania, liczbie kroków, odległości i prędkości.

W przypadku programu profilaktycznego Pulse otrzymujemy dane dotyczące Twojej aktywności fizycznej, w szczególności rodzaj aktywności i czas jej trwania, liczbę kroków, odległość, prędkość i lokalizację GPS. Wszystkie dane uzyskane za pomocą aplikacji Pulse są wykorzystywane do obliczenia składki rabatowej płaconej za ubezpieczenie Pulse oraz do oceny i poprawy tego programu profilaktycznego. Na przykład czy poprawnie ustawiliśmy progi minimalne i tym podobne.

W niektórych przypadkach zbieramy Twoje dane osobowe od stron trzecich:

Gromadzimy również dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z sieci społecznościowych i Internetu.

Jeśli zainstalujesz naszą aplikację mobilną Mutumut na swoim urządzeniu mobilnym i zgodzisz się połączyć nasze aplikacje z innymi aplikacjami używanymi na Twoim urządzeniu mobilnym (Google Fit, Apple Health, Strava, Endomondo, Rekola, Team i podobne aplikacje koncentrujące się na monitorowaniu aktywności fitness), te aplikacje lub ich operatorzy będą mogli przekazywać zebrane informacje (w stopniu, w jakim im na to zezwolisz). Łączenie naszej aplikacji Pule z innymi aplikacjami można anulować w dowolnym momencie - ale może to oznaczać, że nie będziemy w stanie zapewnić Ci korzyści z Programu Profilaktycznego Pulse.

Dostajemy część Twoich danych osobowych pasywnie

Podczas korzystania ze strony internetowej niektóre informacje mogą być zbierane pasywnie. Jest to przede wszystkim adres IP, typ przeglądarki i typ systemu operacyjnego. Korzystamy również z plików cookie i danych nawigacyjnych (dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących plików cookie tutaj). Jeśli korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, możemy również uzyskać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych usług na urządzeniu, w tym informacji o Twojej lokalizacji, jeśli ta funkcja została włączona na urządzeniu mobilnym.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Pośrednictwo w zawarciu umowy ubezpieczenia i wszystko, co wiąże się z pośredniczeniem ubezpieczenia

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zlecić odpowiednie ustawienia ubezpieczenia Pulse (na przykład, aby przygotować modelowanie ubezpieczenia i obliczenia składki), a także wstępną ocenę potencjalnego ryzyka i indywidualnej sytuacji osobistej. Robimy to wszystko, abyśmy mogli zaoferować Ci to, co najlepsze.
W tym przypadku przetwarzamy wszystkie informacje, które nam przekazujesz, za pośrednictwem formularza ubezpieczeniowego na naszej stronie internetowej, w tym informacje o twoim zdrowiu. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie informacji o stanie zdrowia. Nie musisz wyrażać zgody na przetwarzanie danych lub możesz odwołać je w dowolnym momencie (z cofnięciem zgody, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem). Jeśli nie udzielisz lub odmówisz przetworzenia informacji o stanie zdrowia przed zawarciem polisy ubezpieczeniowej (umowy ubezpieczenia), nie będziesz w stanie zawrzeć umowy ubezpieczenia Pulse za pośrednictwem naszego usługodawcy internetowego.
Przetwarzamy dane na podstawie tytułu prawnego wykonania umowy, a w przypadku przetwarzania informacji o stanie zdrowia jest to tytuł przetwarzania zgody.

Doskonalenie naszych usług i diagnostyki

Chcemy się stale ulepszać. Musimy również wykorzystywać do tego Twoje dane osobowe. Te zastosowania służą do ulepszania i rozwijania nowych produktów lub usług ubezpieczeniowych. Korzystamy z naszych rozmów telefonicznych, na przykład, aby ulepszyć nasze usługi, wykorzystując je jako część szkolenia naszych pracowników w zakresie obsługi klienta. Na przykład możemy użyć Twojego adresu IP do zdiagnozowania problemów z naszymi serwerami komputerowymi. Twój adres IP służy również do gromadzenia danych demograficznych.
Przetwarzamy te dane pod tytułem prawnym uzasadnionego zainteresowania.

Adresowanie marketingowe

Jeśli podasz nam swój adres e-mail lub kontakt telefoniczny w tym celu, wyślemy Ci e-maile, SMS-y, biuletyny i, jeśli wrazisz na to zgodę, zadzwonimy do Ciebie z ofertami naszych produktów i usług. Prowadzimy również badania marketingowe, analizy, badania satysfakcji i podobne działania w ramach naszego podejścia marketingowego.
Przetwarzamy te dane pod tytułem prawnym uzasadnionego zainteresowania.

Zapobieganie oszustwom

Dane, które udostępniamy, są również wykorzystywane do zapobiegania nieuczciwym zachowaniom. Dokładnie monitorujemy, w jaki sposób nasze usługi są wykorzystywane w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony prywatności. Robimy to w szczególności, aby móc wykrywać i zapobiegać oszustwom oraz abyś Ty mógł bez obaw korzystać z naszych usług, w tym z naszej strony internetowej.
Przetwarzamy te dane pod tytułem prawnym uzasadnionego zainteresowania.

Zachowanie i archiwizacja niektórych dokumentów

Jako pośrednik ubezpieczeniowy jesteśmy zobowiązani zapewnić przechowywanie całej dokumentacji przygotowanej w związku z pośrednictwem produktów ubezpieczeniowych w celu udowodnienia profesjonalnej opieki.
Przetwarzamy te dane na podstawie tytułu prawnego uzasadnionego interesu oraz w celu ustalenia, wykonania i obrony roszczeń prawnych.

Zapewnienie korzyści dla Programu Profilaktycznego Pulse

Przystępując do naszego programu lojalnościowego, nagrodzimy Cię za Twój zdrowy i aktywny styl życia. Na podstawie danych z Twoich aplikacji, takich jak zajęcia fitness, zdobywasz punkty na podstawie swoich celów, a my zwrócimy Ci część składki opłaconej na konto.
Robimy to za twoją zgodą.
Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na takie przetwarzanie (zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody nie zostanie w tym przypadku naruszona). Pamiętaj, że wycofanie zgody spowoduje, że nie będziesz już mógł skorzystać z naszego programu profilaktycznego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których przetwarzane są twoje dane, lub tak długo, jak tylko spełnimy wymagania prawne do którego udzielono zgody na przetwarzanie.

Na przykład.:
 • Twój adres e-mail podany w celu ubezpieczenia Pulse - 1 rok od momentu, w którym nam to przekazałeś;
 • Tworzone parametry ubezpieczenia i dane dostarczone przez ubezpieczającego, bez zawarcia w końcu polisy ubezpieczeniowej, będziemy przechowywać 30 dni od czasu, kiedy nam je przekazałeś/aś;
 • dane zawarte w umowie ubezpieczenia, którą zawarliśmy z Tobą przechowujemy na czas trwania umowy ubezpieczenia i jedenaście lat po jej zakończeniu.

Komu zapewniamy dostęp do Twoich danych osobowych?

Udostępniamy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
 • ubezpieczycielowi zapewniającemu ubezpieczenie Pulse;
 • naszym dostawcą usług IT, hostingu i marketingu, dostawcą statystycznych, baz danych i innych narzędzi oprogramowania, i ewentualnie z innym podmiotom, które pomagają nam świadczyć nasze usługi.

Zgodnie z prawem możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe. Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim bez Twojej zgody (na przykład Narodowy Bank Polski itp.). To jest nasz prawny obowiązek.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych dla powyższych celów odbywa się wyłącznie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak przetwarzamy twoje dane osobowe i jak są zabezpieczone?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zarówno ręcznie, jak i w zautomatyzowanej w formie - elektronicznej lub papierowej. Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie przez naszych pracowników i partnerów. Przyjęliśmy odpowiednie środki organizacyjne i bezpieczeństwa w celu ochrony twoich danych osobowych przed przypadkową utratą, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem, uszkodzeniem i nieautoryzowanym lub nielegalnym dostępem. Z partnerami, którzy dla nas pracują i przetwarzają twoje dane osobowe, zawarliśmy odpowiednie umowy, w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony Twoich danych. Pracownicy i partnerzy, którzy są zaangażowani w przetwarzanie Twoich danych osobowych są zobowiązani do zachowania poufności.

W ramach ubezpieczenia MUTUMUTU przeprowadzane jest automatyczne przetwarzanie. Jest to proces, w którym twoje dane osobowe przetwarzają podmioty inne niż ludzie.

Jakie są twoje prawa do prywatności?

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych możesz korzystać z następujących praw:
 • Prawo dostępu. Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym prawo do kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Pamiętaj, że nie będziesz mieć dostępu do informacji, które mogłyby zagrozić naszym tajemnicom handlowym lub prawom osób trzecich.
 • Prawo do korekty. Jeśli odkryjesz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są niedokładne lub niekompletne, masz prawo zgłosić się do nas z prośbą o naprawę i aktualizację.
 • Prawo do wymazania. W niektórych przypadkach masz prawo do zgłoszenia prośby o usunięciu przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ważne jest, że nie zawsze można usunąć dane osobowe, zwłaszcza jeśli przetwarzanie odbywa się w uzasadnionym celu i zgodnie z przepisami ochrona danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. W niektórych przypadkach na przykład kiedy kwestionujesz dokładność, legalność lub naszą potrzebę przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych. Gdy spełnimy twoją prośbę, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych do niezbędnego minimum (i nie będziemy aktywnie przetwarzać danych z reguły).
 • Prawo do przenoszenia. Masz prawo wymagać podania swoich danych osobowych, dostarczonych i przetworzonych przez nas, do innego administratora danych, którego określasz w swoim zgłoszeniu. Proszę wziąć to pod uwagę, że możesz ubiegać się o roszczenie tylko wtedy, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy, gdy przetwarzanie jest automatyczne.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że naruszyliśmy nasze obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych lub innego organu państw członkowskich UE odpowiedzialnego za monitorowanie przestrzegania zobowiązań w zakresie ochrony danych osobowych. Dbamy o Ciebie, więc będziemy bardzo zadowoleni, jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio przed złożeniem skargi i dasz nam możliwość rozwiązania go bezpośrednio z tobą....

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Oprócz powyższych praw, masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych. Sprzeciw może zostać podniesiony, gdy podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest uzasadniona interesem powiernika lub strony trzeciej (jeżeli podstawa prawna przetwarzania wykonania zadania użyteczności publicznej lub wykonywania władzy publicznej). Możesz również wyrazić sprzeciw, jeśli przetwarzamy Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego (w oparciu o interes prawny uzasadnionych interesów), w tym profilowania w celu znalezienia najbardziej odpowiednich i najciekawszych ofert dla Ciebie. Jeżeli zgłosisz niniejszy sprzeciw, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, dopóki nie uzasadnimy przyczyn przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) natychmiast przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu.

Jak możesz zastosować swoje prawa?

Jeśli zdecydujesz się zgłosić do nas którekolwiek z powyższych praw, wyślij wiadomość na adres e-mail lub adres pocztowy podany powyżej. Pamiętaj, że jeśli wykorzystujesz swoje prawo, musimy być pewni Twojej tożsamości. Dlatego w niektórych przypadkach możemy poprosić o dowody. W przypadku wykonania któregokolwiek z powyższych uprawnień, niezwłocznie poinformujemy pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Zmiany w przetwarzaniu danych osobowych

Możemy w przyszłości modyfikować lub aktualizować te informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Jeśli wprowadzimy jakieś pomniejsze zmiany, to znajdziesz o tym informację poprzez aktualizację daty podanej na końcu tej strony. Jeśli wprowadzimy jakieś zmiany, które mogą mieć znaczący wpływ na twoją prywatność, powiadomimy Cię o tym w inny właściwy sposób (np. poprzez e-mail).


Ostatnia aktualizacja: 05 września 2018