Dla tych, którzy dbają o siebie

W końcu stworzyliśmy inteligentne ubezpieczenie na życie dla tych, którzy lubią żyć zdrowo.

životní pojištění online

Pulse toubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od inwalidztwa i utraty dochodu.

Agent

Bez agentów, bez teczek i bez biur

Nie używamy gwiazdek i drobnego druczku pod kreską

Dla odpowiedzialnych pracowników, freelancerów i przedsiębiorców

Ubezpieczamy wszystko to, czego inni nie chcą ubezpieczać

Ubezpieczamy wszystko to, czego inni nie chcą ubezpieczaćPulseInne towarzystwa ubezpieczeniowe
Zaburzenia psychiczne

Czy wiesz, że powodem przyznania 40% wszystkich grup inwalidzkich w Polsce są zaburzenia psychiczne?

Pulse shieldInsurance cross
Ból pleców

Może na długo wyłączyć Cię z pracy.

Pulse shieldInsurance cross
Syndrom wypalenia zawodowego

Stres w pracy prowadzi do wypalenia zawodowego – w Pulse traktujemy ten problem bardzo poważnie.

Pulse shieldInsurance cross

Pulse przedsiębiorców indywidualnych

to oni są motorem naszej gospodarki i my w nich wierzymy!

Możesz je wykupić również bez agenta ubezpieczeniowego, on-line, w 10 minut.

Śledź on-line jak zwracamy Ci pieniądze.

Wszystkim osobom, które prowadzą zdrowy tryb życia, uprawiają sporty i dbają nie tylko o ciało, ale również o umysł, nasza aplikacja wyświetli jaki procent miesięcznej składki otrzymają od nas w ramach co trzymiesięcznych zwrotów.

[object Object]

Śledź on-line jak zwracamy Ci pieniądze.

Wszystkim osobom, które prowadzą zdrowy tryb życia, uprawiają sporty i dbają nie tylko o ciało, ale również o umysł, nasza aplikacja wyświetli jaki procent miesięcznej składki otrzymają od nas w ramach co trzymiesięcznych zwrotów.

Bezpośrednio na konto, nie w rabatach czy absurdalnych bonach!

Biegaj, spaceruj, jeździj na rowerze, nie pal i regularnie odwiedzaj lekarza pierwszego kontaktu.

Prowadź odpowiedzialną firmę i co roku otrzymuj należny Ci zwrot 30% kosztów ubezpieczenia.

runkeeper

Maksymalną zniżkę zdobędziesz w bardzo prosty sposób

Jaka jest twoja cotygodniowa aktywność?

Nie jestem sportowcem
Biegam
Jeżdżę na rowerze
Biegam

Biegam

62 minut (48 %)

Chodzę

Chodzę

29 900 kroki (46 %)

Na rowerze

Na rowerze

18 minut (6 %)

Arrow

Wypełnij

100 %

a my Ci zwrócimy 20 % premii

...w końcowym rozrachunku, bycie odpowiedzialnym się naprawdę opłaca.

Pulsew jasny sposób przedstawi Ci zakres Twojego ubezpieczenia

Pulse

Mamy 1 przejrzystą, 6-stronicową umowę, której treść zobowiązuje nie tylko Ciebie – nas również!

Insurance

Standardowa umowa zawarcia ubezpieczenia na życie obejmuje ponad 60 stron.

Pulse

Troszczymy się o Ciebie. Co 3 miesiące zwracamy Ci pieniądze w zamian za to, że żyjesz odpowiedzialnie.

Insurance

Towarzystwa ubezpieczeniowe rozmawiają z Tobą zazwyczaj tylko wtedy, kiedy zawierasz z nimi umowę ubezpieczeniową lub kiedy po raz kolejny chcą Ci przedstawić swoją ofertę.

Pulse

Ubezpieczamy od inwalidztwa, również spowodowanego zaburzeniami psychicznymi.

Insurance

Standardowe towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj nie obejmują ubezpieczeniem zaburzeń psychicznych, w tym również syndromu wypalenia zawodowego.

Pulse

W Pulse inwalidztwo obejmowane jest ubezpieczeniem już w 3 miesiące po zawarciu umowy.

Insurance

W tradycyjnym towarzystwie ubezpieczeniowym przez cały rok opłacasz ubezpieczenie od inwalidztwa, nie będąc nim objętym.

Pulse

Z naszego ubezpieczenia możesz zrezygnować w każdej chwili – gwarantujemy zwrot pieniędzy do 30 dni liczonych od pierwszej wpłaty.

Insurance

U większości towarzystw ubezpieczeniowych odstąpienie od umowy o ubezpieczenie na życie łączy się z 2-miesięcznym oczekiwaniem.

Pulse

Mamy 8 jasnych zasad dotyczących wypłacania odszkodowania.

Insurance

Podadzą 53 wyjątki od reguły, na podstawie których „nie mogą“ wypłacić Ci odszkodowania ubezpieczeniowego.

left arrow1/6right arrow

Kto się troszczy, ten się pyta

Co się dzieje kiedy osoba prowadząca działalność na własny rachunek zachoruje? Kto pokrywa koszty ubezpieczenia chorobowego?

Mało znanym faktem jest to, że pracodawca płaci za Ciebie nie tylko ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ale także ubezpieczenie chorobowe (nie żeby wszyscy pracodawcy byli tak wspaniałomyślni – są do tego zobowiązani przepisami obowiązującego ustawodawstwa), ponieważ jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek jesteś zobowiązany do płacenia wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. O ubezpieczeniu chorobowym jednak często zapominamy i w takich okolicznościach zwolnienie lekarskie może Ci się przydać jedynie na podpałkę do kominka. Warto podkreślić, że publiczne ubezpieczenie chorobowe nie jest zbyt korzystne dla osób samozatrudnionych, nie oferuje bowiem dobrego stosunku ceny do usług, które zapewnia. Na szczęście taki stan rzeczy można w łatwy sposób zrekompensować ubezpieczeniem na wypadek niezdolności do pracy.

Czym różni się ubezpieczenie na życie od ubezpieczenia wypadkowego?

Na pierwszy rzut oka te dwa ubezpieczenia mogą wydawać się identyczne, może z wyjątkiem tego, że ubezpieczenie na życie jest, co do zasady, droższe. Jednak jeśli przyjrzymy się temu zagadnieniu bliżej, przekonamy się, że różnica między nimi jest ogromna. W ramach ubezpieczenia wypadkowego otrzymasz jednorazową kwotę w razie wypadku. Tę kwotę można przeznaczyć na przykład na opłacenie lepszego gipsu, pokoju szpitalnego lub wózka inwalidzkiego. Należy podkreślić jednak, że tylko 15% długoterminowych niezdolności do pracy spowodowana jest wypadkami oraz że tylko 5% trwale niepełnosprawnych osób jest niepełnosprawna z powodu wypadku, a tych okoliczności ubezpieczenie wypadkowe już nie obejmuje, jest to zakres ubezpieczenia na życie. To ostatnie nie odnosi się tylko i wyłącznie do tych najcięższych przypadków i jeśli jest prawidłowo skonfigurowane, wypłaci Ci comiesięczną rentę tak, aby uzupełnić brakującą kwotę Twojego wynagrodzenia. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że ubezpieczenie na życie zabezpiecza Ci to, co najważniejsze – Twoje życie.

Do jakiego wieku mogę wykupić ubezpieczenie na życie?

My ubezpieczymy Cię do 65 roku życia. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe obejmą Cię ubezpieczeniem do 70 lat, a kompetentny i doświadczony agent może zaproponować Ci nawet ubezpieczenie dożywotnie. Czas trwania ubezpieczenia jest kwestią indywidualną, jednak zazwyczaj powinieneś być ubezpieczony na okres, w którym jest ktoś, kto jest uzależniony od Twojego dochodu, na przykład Twoje dzieci oraz na okres, w którym aktywnie pracujesz. W praktyce jednak, przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej, najlepiej jest się ubezpieczyć na jak najdłuższy okres, ponieważ czym jesteś starszy, tym droższe dla Ciebie będzie każde nowe ubezpieczenie.

Jakie grupy inwalidzkie wyróżniamy i co one oznaczają?

Państwo rozróżnia trzy grupy inwalidzkie w zależności od tego, jak zmieniła się Twoja zdolność do pracy. Jeżeli, na podstawie obowiązującego ustawodawstwa, orzeczono spadek zdolności do pracy o więcej niż 70% mamy do czynienia z III grupą inwalidzką, i kolejno, spadek o więcej niż 50%, to II grupa inwalidzka, a o więcej niż 35%, I grupa inwalidzka. Każdy uraz lub choroba (do 95% osób niepełnosprawnych jest niepełnosprawna na skutek choroby) rozpatrywane są indywidualnie na przykład pod kątem wykonywanego zawodu – uraz małego palce będzie miał zupełnie inne następstwa dla pianisty niż dla fizyka jądrowego.

Pulsenie jest kolejnym towarzystwem ubezpieczeniowym, jesteśmy uczciwym ubezpieczeniem na życie, jesteśmy

insurtech